Miskolci csoport tapasztalatai

A program célja:

A fiatalok szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítése önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési foglalkozások megtartásával.

A program első felében jelen van a tanulási motiváció erősítése különböző feladatokkal, amelyben megvalósul a kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, hatékony kommunikáció fejlesztése, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információ kezelésének képessége.

A program második felében jelen van a munkamotiváció erősítése, illetve a munkaerő-piaci tájékozottság, álláskeresési technikák, önmenedzselés. A résztvevők által olyan képességek, készségek elsajátítása, számukra szükséges információk átadása, amik segítségével tartósan és eredményesen tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.

A résztvevők képessé váljanak hatékonyan állást keresni, ismerjék és értsék meg az ehhez szükséges technikákat, szerezzenek minél több információt a munkaerőpiac működéséről és az általa hozzáférhető különféle szolgáltatásokról.

A program célcsoportja:

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett 14 és 18 év közötti fiatalkorúak.

A csoportmunka típusa: Csoportos beszélgetés

A foglalkozás témája:

 • „Az én érdeklődésem..."
 • „Mit jelent számodra a tanulás?"
 • Pályamotivációm
 • „Hogyan kezdjem el az álláskeresését?"
 • „Hogyan pályázzak egy állásra?"
 • „Behívtak állásinterjúra..."
 • „Az én munkám..."
 • Munkaviszony létesítése, munkaköri leírás

Tapasztalatok:

A gyermekvédelmi gondoskodásban való nevelkedés jelentősen befolyásolja a későbbi élet­ és karrierlehetőségeket, a munkaerőpiacon többszörös hátránnyal indulnak.

Ezen hátrányok egyik része a családi szocializációs minták hiányára vezethető vissza. További nehézséget jelent számukra, hogy az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartása olyan készségeket igényel (pl. alkalmazkodóképesség, feszültségtűrés, önmenedzselés stb.), amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt fiataloknál legtöbbször hiányoznak, vagy gyengék. Ezzel ellentétben a családban élő pályakezdők többsége mind anyagilag, mind a kapcsolati rendszerek tekintetében támaszkodhat a szülői háttérre.

Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés alapvető feltétele. A munkaerő-piaci jelenlét meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos.

Ezért igen lényeges, hogy a fiatalok felkészülten, a piaci igényeknek megfelelő képzettséggel jelenjenek meg a munkaerőpiacon.

Az miskolci csoportban is próbáltam mindezek figyelembe vételével  összeállítani a feladatokat.

A foglalkozások alkalmával kiderült, hogy ezeknek a fiataloknak a jövőképük teljesen eltérő azoktól a fiatalokétól, akik családban nevelkednek és látják azokat a szociális családi mintákat, amelyeket később a saját életükben is alkalmazni tudnak.

A miskolci fiatalok többsége már tanult vagy tanul valamilyen szakmát.

Van, aki bolti eladónak, gépszerelőnek, pincérnek, péknek, cukrásznak, szakácsnak, bőrdíszművesnek, hegesztőnek szociális gondozó és ápolónak, kozmetikusnak tanul, tanult, tanulni szeretne.

A csoporttagoknak a munka terén elképzeléseik vannak, néhányan már dolgoztak nyári munka alkalmával szereztek tapasztalatokat.

A csoportfoglalkozás témájának összeállításában arra törekedtem, hogy a csoporttagok által tanult szakmákról bővítsem ismereteiket, valamint el tudják helyezni magukat a munkaerőpiacon.  Sikeresen részt tudjanak venni az álláskeresésben, illetve az állásinterjún.

A feladatok megoldásában mindenki részt vett, bár bizonyos képességek hiánya miatt (pl. figyelem, alkalmazkodó képesség, koncentráció) gyakrabban kellett szünetet tartani.

Az érdeklődéseikhez és képességeihez mérten a motivációjuk megfelelő volt.

A visszajelzésekből arra következtettem, hogy a gyerekek jól érezték magukat. Többen jelezték, hogy szeretnének még hasonló foglalkozásokon részt venni. A program várható eredményei megvalósultak:. Remélhetően a programban résztvevő fiatalok, a hétköznapi életben használni tudják ismereteiket. Megismerték önmagukat, képességeiket, korlátaikat, a pályák világát, az álláskeresési technikákat, és az ezzel kapcsolatos alapvető fogalmakat (önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú).

Összességében elmondható, hogy sikerült a tervezett témák mentén haladni, a célkitűzést megvalósítani.

A csoporttagok ismereteiket bővítették, remélhetőleg a hétköznapi életben alkalmazni 1s fogják és tudják.

Különösen nagy hangsúlyt fektettem a pozitív megerősítésre, ezzel is igyekezvén megerősíteni a tagok önbizalmát, önbecsülését, fejleszteni magabiztosságukat. Arra törekedtem, hogy a témák megbeszélésénél mindenki kifejthesse a véleményét, szemléletét, tapasztalatait, őszintén mondják el a véleményüket.

Összességében elmondható, hogy a csoportfoglalkozások eredményesen zárultak.

Alsózsolcai csoport tapasztalatai

A program célja:

A fiatalok szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítése önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelési foglalkozások megtartásával.

A program első felében jelen van a tanulási motiváció erősítése különböző feladatokkal, amelyben megvalósul a kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, hatékony kommunikáció fejlesztése, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információ kezelésének képessége.

A program második felében jelen van a munkamotiváció erősítése, illetve a munkaerő-piaci tájékozottság, álláskeresési technikák, önmenedzselés. A résztvevők által olyan képességek, készségek elsajátítása, számukra szükséges információk átadása, amik segítségével tartósan és eredményesen tudnak megjelenni a munkaerőpiacon.

A résztvevők képessé váljanak hatékonyan állást keresni, ismerjék és értsék meg az ehhez szükséges technikákat, szerezzenek minél több információt a munkaerőpiac működéséről és az általa hozzáférhető különféle szolgáltatásokról.

A program célcsoportja:

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett 14 és 18 év közötti fiatalkorúak.

A csoportmunka típusa: Csoportos beszélgetés

A foglalkozás témája:

 • „Az én érdeklődésem ..."
 • „Mit jelent számodra a tanulás?"
 • Pályamotivációm
 • „Hogyan kezdjem el az álláskeresését?"
 • „Hogyan pályázzak egy állásra?"
 • „Behívtak állásinterjúra ..."
 • „Az én munkám ..."
 • Munkaviszony létesítése, munkaköri leírás

Tapasztalatok:

A gyermekvédelmi gondoskodásban való nevelkedés jelentősen befolyásolja a későbbi élet­ és karrierlehetőségeket, a munkaerőpiacon többszörös hátránnyal indulnak.

Ezen hátrányok egyik része a családi szocializációs minták hiányára vezethető vissza. További nehézséget jelent számukra, hogy az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartása olyan készségeket igényel (pl. alkalmazkodóképesség, feszültségtűrés, önmenedzselés stb.), amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnőtt fiataloknál legtöbbször hiányoznak, vagy gyengék. Ezzel ellentétben a családban élő pályakezdők többsége mind anyagilag, mind a kapcsolati rendszerek tekintetében támaszkodhat a szülői háttérre.

Az iskolából a munka világába történő zökkenőmentes átmenet a társadalmi beilleszkedés alapvető feltétele. A munkaerő-piaci jelenlét meghatározza az egyén társadalmi pozícióját, gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos.

Ezért igen lényeges, hogy a fiatalok felkészülten, a piaci igényeknek megfelelő képzettséggel jelenjenek meg a munkaerőpiacon.

Az miskolci csoportban is próbáltam mindezek figyelembe vételével  összeállítani a feladatokat.

A foglalkozások alkalmával kiderült, hogy ezeknek a fiataloknak a jövőképük teljesen eltérő azoktól a fiatalokétól, akik családban nevelkednek és látják azokat a szociális családi mintákat, amelyeket később a saját életükben is alkalmazni tudnak.

A miskolci fiatalok többsége már tanult vagy tanul valamilyen szakmát.

Van, aki rendésznek, szobafestő mázolónak, szociális gondozó és ápolónak, hegesztőnek, csecsemőgondozónak tanul, tanult, tanulni szeretne.

A csoporttagoknak a munka terén elképzeléseik vannak, néhányan már dolgoztak nyári munka alkalmával szereztek tapasztalatokat.

A csoportfoglalkozás témájának összeállításában arra törekedtem, hogy a csoporttagok által tanult szakmákról bővítsem ismereteiket, valamint el tudják helyezni magukat a munkaerőpiacon. Sikeresen részt tudjanak venni az álláskeresésben, illetve az állásinterjún.

A feladatok megoldásában mindenki részt vett, bár bizonyos képességek hiánya miatt (pl. figyelem, alkalmazkodó képesség, koncentráció) gyakrabban kellett szünetet tartani.

Az érdeklődéseikhez és képességeihez mérten a motivációjuk megfelelő volt.

A visszajelzésekből arra következtettem, hogy a gyerekek jól érezték magukat. Többen jelezték, hogy szeretnének még hasonló foglalkozásokon részt venni.

A program várható eredményei megvalósultak. Remélhetően a programban résztvevő fiatalok, a hétköznapi életben használni tudják ismereteiket. Megismerték önmagukat, képességeiket, korlátaikat, a pályák világát, az álláskeresési technikákat, és az ezzel kapcsolatos alapvető fogalmakat (önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú).

Összességében elmondható, hogy sikerült a tervezett témák mentén haladni, a célkitűzést megvalósítani.

A csoporttagok ismereteiket bővítették, remélhetőleg a hétköznapi életben alkalmazni is fogják és tudják.

Különösen nagy hangsúlyt fektettem a pozitív megerősítésre, ezzel is igyekezvén megerősíteni a tagok önbizalmát, önbecsülését, fejleszteni magabiztosságukat. Arra törekedtem, hogy a témák megbeszélésénél mindenki kifejthesse a véleményét, szemléletét, tapasztalatait, őszintén mondják el a véleményüket.

Összességében elmondható, hogy a csoportfoglalkozások eredményesen zárultak.